Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zauważa potrzebę wprowadzenia wsparcia hodowli bydła mięsnego w Polsce, które miałoby na celu poprawę opłacalności produkcji mięsa wołowego dla polskich hodowców, a także zwiększyłoby dostępność mięsa wysokiej jakości dla konsumentów.

W związku z zaistniałymi w tym roku sytuacjami na rynku mięsa wołowego w Polsce, dotyczącymi uboju i przetwórstwa bydła doszło do drastycznego obniżenia cen w skupach co powoduje, że hodowla bydła mięsnego stała się nieopłacalna.

PZHiPBM zauważa jednocześnie duży potencjał Polski w produkcji żywca wołowego, który pozostaje niewykorzystany. Od kilku lat spada bowiem pogłowie bydła mlecznego (w latach 1995-2012 spadek o 1,3 mln szt.) pociągając za sobą również spadek podaży żywca wołowego.

Dodatkową okazją promocji hodowli bydła mięsnego w naszym kraju może być planowane zniesienie kwotowania produkcji mleka, co jest szansą zwłaszcza dla mniejszych gospodarstw na zainteresowanie hodowlą bydła mięsnego.

W związku z tym PZHiPBM złożył wniosek do Ministra Rolnictwa o wprowadzenie w latach 2014-2020, mechanizmów wsparcia polskich hodowców rasowego bydła mięsnego, które miałoby wiązać się z dodatkowym dofinansowaniem do krów mamek .

Podobne mechanizmy z powodzeniem przyjęły się w innych krajach Unii Europejskiej, jak: Francja, Hiszpania, Portugalia, Austria czy Belgia.

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego został utworzony w 1994 roku i jest pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców i producentów bydła mięsnego w Polsce. Związek zrzesza ponad 1000 członków, wśród nich znajdują się hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne oraz gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione.