Stworzenie grupy ekspertów ds. chowu bydła mięsnego jest koncepcją stworzoną przez PZPBM przy współpracy z CDR w Brwinowie. Za program odpowiedzialne są: Monika Przeworska z PZPBM oraz specjaliści z CDR w Brwinowie.

- Tworzymy elitarną grupę doradców terenowych, która ma być wykwalifikowana pod kątem chowu bydła mięsnego oraz produkcji wołowiny. Celem naszej współpracy jest podnoszenie poziomu kwalifikacji doradców rolniczych z zakresu chowu bydła mięsnego oraz produkcji żywca wołowego. W tym roku planujemy serię wstępnych szkoleń, mających na celu stworzenie grupy ekspertów. Natomiast od przyszłego roku planujemy częste spotkania podnoszące kwalifikacje doradców, mówi Monika Przeworska.

Doradcy zaproszeni do współpracy są obierani m.in. w taki sposób aby eksperci ulokowani byli na terenie całego kraju. Członkami grupy są zarówno doradcy zatrudnienie w ODR-ach jak i doradców z firm komercyjnych.

Zgodnie z koncepcją projektu, PZPBM wraz z CDR w Brwinowie obejmuje pieczę nad ukierunkowaniem wiedzy przekazywanej doradcom jak i uaktualnieniu posiadanej już wiedzy.

Powstała w ramach projektu rada doradca terenowego ds., chowu bydła mięsnego, ma decydować o kształcie oraz tematach szkoleń. Dzięki temu przekazywana wiedza będzie dostosowywana do problemów występujących w terenie. Tworzona grupa doradców ma być również platformą do wymiany doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy jej członkami.

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w obiekcie należącym do CDR Brwinów 5 grudnia br., doradcy wysłuchali prelekcji nt: PROW 2014-2020, poprawy genetyki bydła mięsnego w Polsce, żywienia bydła mięsnego, profilaktyki chorób w stadach bydła oraz o sposobach zwiększania zysków z produkcji żywca wołowego.