Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Klaster Wołowina Sudecka zacieśniają współpracę. Celem obu organizacji jest pomoc producentom żywca wołowego w zwiększaniu dochodów poprzez produkcję i wspólną promocję wołowiny produkowanej w systemie jakości QMP. Działania podejmowane przez Klaster Wołowina Sudecka, zmierzające do odbudowy pogłowia bydła oraz przetwórstwa wołowiny w rejonie Sudetów ( m.in. poprzez promowanie produkcji Wołowiny Sudeckiej) wpisują się w cele statutowe PZPBM.

- Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest autorem Systemu QMP, pierwszego systemu zapewniania jakości mięsa wołowego w Polsce. Z powodzeniem wdraża system QMP dotychczas głownie w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, kujawsko-pomorskim. Zaproszenie do współpracy otrzymane ze strony Klastra Wołowna Sudecka odebraliśmy bardzo pozytywnie, jako wyraz uznania dla naszych dotychczasowych osiągnięć-mówi Jerzy Wierzbicki,prezes PZPBM.

Zrzeszenie zadeklarowało chęć pomocy przy budowie znaku towarowego i marki „Wołowina Sudecka”, dzieląc się doświadczeniem zdobytym przy tworzeniu certyfikatu QMP. System QMP jest zaprojektowany jako marka parasolowa, dająca możliwość budowania wielu innych marek takich jak Wołowina Sudecka, Wołowina Limousine, Wołowina Podkarpacka itp. PZPBM jest przekonane, że wspólne produkowanie wystandaryzowanych większych partii tusz,o wysokiej jakości jest kierunkiem jaki należy rozwijać w interesie producentów żywca wołowego.