Opieka nad jałówkami jest niezwykle ważna, gdyż to one tworzyć będą przyszłość stada krów mlecznych. Jednym z kluczowych elementów takiej opieki jest dbałość o stan racic. W tym wieku są one jeszcze na tyle plastyczne, że umożliwiają skorygowanie niektórych wad postawy poprzez prawidłowo przeprowadzoną korekcję. Zabieg ten jest często traktowany marginalnie, co jest dużym uchybieniem.

Szczególnego znaczenia nabiera ten zabieg w przypadku utrzymywania jałówek na głębokiej ściółce. Róg racicowy ulega wówczas niewielkiemu ścieraniu. Doprowadza do nadmiernego wyrastania racic, czego efektem są niejednokrotnie zwyrodnienia stawów czy owrzodzenia.

Pierwszy przegląd racic wskazany jest w wieku ok. 12 – 14 miesięcy. Ostatnia korekcja racic powinna być przeprowadzona u jałówek w wieku 18 – 20 miesięcy, czyli ok. 4 miesięcy przed planowanym wycieleniem. Czas ten pozwala na wyleczenie ewentualnych stanów chorobowych oraz zaadaptowanie się racic do docelowego podłoża.

Kulawizny występujące u pierwiastek powodują odpędzanie ich przez silniejsze sztuki od stołu paszowego, przez co stanowią najsłabszą grupę w stadzie. Niedożywione pierwiastki często zapadają na choroby metaboliczne, co kończy się niejednokrotnie szybkim brakowaniem ze stada, a tego każdy hodowca chciałby uniknąć.