Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w obliczu trudnej sytuacji na rynku mleka spowodowanej niskimi cenami mleka, spadkiem opłacalności produkcji, perspektywą przedłużenia przez Federację Rosyjską embarga na import produktów mleczarskich,  jak również skutkami suszy i koniecznością zapłaty kar za nadprodukcję mleka, zdecydowała, że w I półroczu 2016 roku nie będzie podnosić opłat za ocenę wartości użytkowej bydła ras mlecznych i mięsno-mlecznych i pozostawi je na niezmienionym poziomie z 2015 roku.

Udogodnieniem dla hodowców, jakie wprowadzono od nowego roku, może być możliwość korzystania z e-faktury i e-raportów wynikowych z prowadzonej oceny. Są to elektroniczne odpowiedniki dokumentów papierowych, zawierających te same dane.

Jeśli hodowcy, zdecydują się na korzystanie z elektronicznej wersji dokumentów i zrezygnują jednocześnie z otrzymywania danych w formie papierowej, mogą liczyć na zmniejszenie opłat jednorazowych za ocenę wartości użytkowej krowy o kwotę 0,10 zł netto w stosunku do podstawowej wersji cennika.

Zaletą korzystania z elektronicznej formy dokumentów jest znaczne przyspieszenie otrzymywania informacji o stadzie, umożliwiającej dokonywanie szybkich korekt w żywieniu zwierząt, co pozostaje nie bez znaczenia dla ekonomiki produkcji.