Prezentowane krowy pochodziły z dwóch ras, mianowicie polska czarno-biała (ZB) oraz białogrzbieta (BG).

Wyróżnienie w postaci tytułu czempiona otrzymała krowa Żyleta pochodząca ze stada Pana Stanisława Falkowskiego z miejscowości Filipy.

Tytułem pierwszego wiceczempiona nagrodzono zaś krowę Teklę – będącą w 10 laktacji. Jest ona przedstawicielką rasy ZB i pochodzi ze stada Pana Andrzeja Radziszewskiego z Boguszy Starych.

Drugi tytuł wiceczempiona powędrował do krowy o nazwie Dalmacja pochodzącej z hodowli Pana Jarosława Daniluka z Hukowicz.

W województwie podlaskim krów rasy polskiej czarno-białej objętych programem hodowli zachowawczej utrzymywanych jest 270 sztuk. Rasa białogrzbieta jest nieco mniej liczna i na Podlasiu jest 115 krów objętych programem. Wydajności mleczne osiągane przez krowy tych ras są zdecydowanie niższe niż wydajności krów holsztyńsko-fryzyjskich, przykładowo zdobywczyni tytułu czempiona wyprodukowała w szczytowej laktacji 3861 kg, a pierwsza wiceczempionka 4595 kg mleka.

W dniach 29 – 30 czerwca w ringu Agroareny PODR w Szepietowie zaprezentowano 130 sztuk bydła mlecznego pochodzącego z 36 podlaskich stad.