Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” i Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny będą współpracować na rzecz promocji i rozwoju modelu rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Organizacje zawarły porozumienie, którego celem jest wspieranie zrównoważenia polskiego sektora wołowiny.

Produkcja zwierzęca jest jednym z najważniejszych sektorów produkcji rolnej w Polsce, który, podobnie jak sektor upraw, stoi przed istotnymi wyzwaniami związanymi z wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu. Dotyczy to przede wszystkim konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarniach pochodzących z tego typu produkcji, ograniczenia stosowania antybiotyków oraz zapewnienia dobrostanu zwierząt.

„Działamy na rzecz wypracowania standardów zrównoważonej produkcji wołowiny w Polsce. Naszymi priorytetami są działania prośrodowiskowe, leczenie, zdrowie i dobrostan zwierząt oraz zasady zarządzania gospodarstwem zapewniające efektywność ekonomiczną. Współpraca z „ASAP” pozwoli nam na rozwój najlepszych praktyk produkcji zwierzęcej oraz wpłynie na budowanie świadomości znaczenia zrównoważenia tej produkcji wśród rolników, przetwórców, sprzedawców i konsumentów.” – podkreśla Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny.

Szukasz artykułów potrzebnych w produkcji bydła? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Platforma Zrównoważonej Wołowiny skupia podmioty, którym zależy na rozwoju polskiego sektora wołowiny, tak aby była konkurencyjna na rynkach europejskich i światowych, a jednocześnie aby jej produkcja była co najmniej neutralna dla środowiska i zmian klimatycznych. Jednocześnie Platforma realizuje przyjętą w roku 2018 strategię Polska Wołowina 2022, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny.

„Produkcja gospodarstwa posiadającego zwierzęta zależy od ich stanu zdrowotnego i warunków utrzymania. Tylko zdrowe zwierzęta utrzymywane we właściwy sposób dadzą dużą produkcję o dobrej jakości a nowoczesne metody ich żywienia i chowu pozwolą na ograniczenie emisji metanu. W naszym wspólnym interesie jest to, aby rolnikom opłacało się wdrażać te działania.” – komentuje Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.