Podczas XIV Forum Zootechniczno – Weterynaryjnego w Poznaniu odbył się pokaz korekcji racic, przeprowadzony w RGD Brody. Podczas pokazu Katarzyna Rzewuska zaprezentowała możliwość rejestracji uzyskanych z zabiegu wyników za pomocą aplikacji opracowanej przez Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w ramach projektu „CGen korekcja”.

W czasie zabiegu korektor, biorący udział w programie, rejestruje zdiagnozowane przypadki występujących schorzeń. Co ważne, każde odnotowane schorzenie jest sklasyfikowane według jednolitej nomenklatury, zgodnie ze standardem międzynarodowym zatwierdzonym przez ICAR. Nazewnictwo chorób racic określa się na podstawie opracowanego przez ICAR Atlasu Zdrowia Racic.

Uzyskane i zarejestrowane w aplikacji wyniki są następnie przetworzone i zaprezentowane w czytelnej formie, w postaci zestawienia pokorekcyjnego. Uzyskany raport pozwala ustalić źródło występujących z racicami problemów. Dodatkowo stanowi ułatwienie organizacyjne, np. w przypadku zdejmowania opatrunków według zaleceń korektora, a także pozwala ocenić skuteczność podjętych przez korektora działań terapeutycznych.

Aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie krów, co pozwala na dostęp do aktulanej informacji o każdej krowie, wraz z oceną postępów w ograniczaniu występowania kulawizn w stadzie.