Rękaw wentylacyjny ze specjalistycznego, trwałego tworzywa podłączony jest do wentylatora w ścianie budynku, przez co świeże powietrze zasysane jest z zewnątrz. Dzięki obliczeniom otworów powietrze mimo rożnej prędkości w rękawie jest równomiernie rozprowadzone po całym pomieszczeniu..

Wydatek wentylatora, średnica rękawa, ilość, wielkość i rozmieszczenie otworów wentylacyjnych jest ściśle obliczana w zależności od budynku w którym ma zostać zamontowany. Każdy rękaw wentylacyjny jest indywidualnie projektowany dla danego budynku inwentarskiego - nie ma dwóch takich samych.

Produkt znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w cielętnikach, ale może być stosowany także w oborach, chlewniach oraz stajniach. Montaż możliwy jest zarówno w nowym budynku jak i w starej oborze.

Głównym zadaniem systemu, który powstał przy współpracy z lekarzami weterynarii, jest zmniejszenie ilości drobnoustrojów w pomieszczeniu, a co za tym idzie ochrona zdrowia zwierząt. Powstałe oszczędności z tytułu niższych kosztów opieki weterynaryjnej i lepszej wydajności mlecznej krów w przyszłości, pozwalają zwiększać rentowność produkcji.

Występują dwa warianty rękawów wentylacyjnych:
• wariant wentylacyjny – przeznaczony dla cielętników, jego rolą jest wymiana powietrza bez efekty przeciągu,
• wariant chłodzący – zalecany do obór, jego zadaniem jest chłodzenie krów mlecznych, a kierunek strug powietrza kierowany jest nad legowiska.