Województwo

zł/kg indywidualnej ilości referencyjnej

DOLNOŚLĄSKIE

0,84

KUJAWSKO-POMORSKIE

0,83

LUBELSKIE

0,73

LUBUSKIE

0,81

ŁÓDZKIE

0,76

MAŁOPOLSKIE

0,71

MAZOWIECKIE

0,80

OPOLSKIE

0,86

PODKARPACKIE

0,68

PODLASKIE

0,88

POMORSKIE

0,80

ŚLĄSKIE

0,78

ŚWIĘTOKRZYSKIE

0,74

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

0,85

WIELKOPOLSKIE

0,81

ZACHODNIOPOMORSKIE

0,84

Źródło: MRiRW