Wartość przetworów mlecznych wywiezionych poza granice Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej kształtowała się na poziomie 2,3 mld USD i była o 22 proc. większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tak wysokie wyniki amerykańskiego eksportu mleczarskiego związane są z dużym popytem na tamtejsze sery, mleko w proszku i produkty wytwarzane na bazie serwatki. Wywóz serów w maju 2012 r. był o 43 proc. większy niż w tym samym miesiącu 2011 roku i osiągnął poziom 27,76 tys. ton.  Najbardziej wzrosła sprzedaŜ do Meksyku (+ 44 proc.), Korei Południowej (+23 proc.), Japonii (+36 proc.) i Arabii Saudyjskiej (+38 proc.). Eksport odtłuszczonego mleka w proszku przekroczył w maju poziom

45,4 tys. ton i był o 31 proc. wyższy niż w tym, samym miesiącu ubiegłego roku. Także tutaj znaczne zwyżki odnotowano w wywozie do Meksyku, natomiast dostawy na Bliski Wschód i do Afryki Północnej wzrosły ponadtrzykrotnie. Najważniejszymi partnerami USA w wymianie handlowej
produktami mleczarskimi były w maju 2012 roku Meksyk (gdzie dostarczono art. mleczarskie o wartości 112 mln USD), Kanada (50 mln USD), Chiny (41 mln USD). Do południowo-wschodniej Azji w piątym miesiącu wysłano z USA przetwory mleczne o wartości 91 mln USD, a na Bliski
Wschód i do Afryki Północnej za 53 mln USD - podaje FAMMU/FAPA.