Eksport amerykańskiej wołowiny pędzi od rekordu do rekordu w tym roku, a amerykańska Organizacja Eksportu Mięsa (USMEF) ogłosiła niedawno, że przychody z eksportu z międzynarodowej sprzedaży wołowiny, w tym produktów ubocznych, przekroczyły po raz pierwszy w sierpniu 1 mld dolarów.

Od stycznia do sierpnia 2021 r. wolumen eksportu wzrósł o 146 750 ton w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, lub o 18,1 proc. do 955 410 ton. Przychody z eksportu wzrosły nawet o 1,44 mld euro lub o dobrą jedną trzecią do 5,72 mld euro.

Chiny  w pierwszej piątce klientów

Należy wziąć pod uwagę, że koronawirus zrujnował część biznesu w 2020 roku, ale obecne dane eksportowe pod względem wielkości i wartości również znacznie przewyższają poziom z poprzedniego rekordowego roku 2018. Rosnąca wymiana handlowa z Chinami jest głównym czynnikiem wpływającym na obecny boom w amerykańskim eksporcie wołowiny. Ilość dostarczanych tam świeżych i mrożonych towarów oraz przetworzonego mięsa, wynosząca prawie 120 000 ton, wzrosła ponad dziewięciokrotnie w porównaniu z pierwszymi ośmioma miesiącami 2020 roku.

Według USMEF, powodem tego było zniesienie barier dostępu do rynku w ramach fazy 1 umowy gospodarczo-handlowej amerykańsko-chińskiej. W bardzo krótkim czasie ChRL stała się jednym z pięciu największych odbiorców amerykańskiej wołowiny; Wynikający z tego przychód w wysokości 825 mln euro w okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. przewyższył nawet o ponad 25 proc. przychody z ostatnio słabo działającego eksportu wieprzowiny do Chin.

Najważniejszy klient Japonia

Najważniejszym odbiorcą amerykańskiej wołowiny na rynku światowym pozostała Japonia z ilością 216 410 ton. To o 3,3 proc. więcej niż w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. Dostawcy amerykańscy mogli spodziewać się wzrostu dochodów o 13,6 proc. przy sprzedaży na poziomie 1,30 mld euro ze względu na wzrost cen sprzedaży. Sprzedaż do Korei Południowej rozwijała się jeszcze bardziej dynamicznie, przy wzroście wolumenu o 12,9 proc. do 189 960 ton oraz wzroście przychodów z eksportu o 27,6 proc. do 1,30 mld euro.

Według USMEF znacznie więcej schłodzonej wołowiny sprzedano też w obu krajach azjatyckich, aby zaspokoić rosnący tam popyt w handlu detalicznym i gastronomii.