Strategię rozwoju rynku wołowiny przyjęto 27 kwietnia. Nad strategią pracowała przez rok specjalnie powołana organizacja Rada Sektora Wołowiny, w skład której weszły największe organizacje branży mięsnej. W pracach brali udział przedstawiciele resortu rolnictwa, a także innych organizacji rolnych.

Jak podkreślił prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki, celem strategii powinien być trwały i zrównoważony rozwój sektora wołowiny obejmujący działania związane z dobrostanem zwierząt, z ochroną klimatu i środowiska naturalnego. Chodzi także o wzrost rentowności "całego łańcucha dostaw", rozwój branży i integrację między rolnikami-przetwórcami i handlem.

Wierzbicki dodał, że strategia wpisuje się w dokumenty takie, jak program rozwoju rynków rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Podczas prac nad strategią odbyły się liczne spotkania branży z producentami mięsa i przetwórcami. Praca nad tym dokumentem rozpoczęła się od analizy podobnych rozwiązań w innych krajach, następnie uwzględniono polskie warunki. Kolejnym etapem było określenie wyzwań, które zostały uznane za kluczowe - tłumaczył Wierzbicki.

Według autorów strategii określenie celów (wyzwań) pozwoli na zwiększenie marży oraz bardziej sprawiedliwy jej podział, zwłaszcza dla rolników. W ramach strategii prowadzone będą takie działania, jak: przyznawanie certyfikatów jakości mięsa (co ma spowodować podniesienie ceny); obniżenie kosztów produkcji m.in. poprzez poprawę jakości żywca wołowego; wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań czy promocja wołowiny.

Jak mówił minister, strategia będzie realizowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i z pieniędzy budżetowych.

Ministerstwo Rolnictwa będzie organizować konferencje poświęcone tej strategii. Do udziału w tych spotkaniach zaproszeni zostaną hodowcy, przetwórcy, jak również przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego oraz świata nauki - dodał.

Wierzbicki, zapytany o to, na co przede wszystkim zawraca się uwagę w strategii rozwoju rynku wołowiny, odpowiedział, że równie ważny jest eksport i rynek wewnętrzny. W ubiegłym roku 88 proc. wyprodukowanej wołowiny trafiło na eksport. Rośnie także konsumpcja wołowiny, ale spożycie jest stale niskie, na poziomie nieco ponad 2 kg na osobę rocznie. Zwiększyć je można m.in. poprzez poprawę jakości mięsa kulinarnego.

Opinię tę podzielił także prezes Związku "Polskie Mięso" Witold Choiński. Jak zauważył, obecnie Polacy jedzą znacznie mniej wołowiny niż wynosi średnia unijna (ok. 10 kg na osobę), a więc zwiększenie konsumpcji nawet do ok. 5 kg na głowę byłoby dużym sukcesem. Dodał, że trzeba także dbać o eksport i poszukiwać nowych rynków zbytu. Obecnie głównymi odbiorcami są kraje europejskie (Holandia, Francja, Włochy), potrzebne jest większe zróżnicowanie kierunków sprzedaży wołowiny.

Pogłowie bydła w Polsce w grudniu 2017 r. liczyło nieco ponad 6 mln sztuk, to o 1,1 proc. więcej niż przed rokiem. Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,6 proc.), wielkopolskie (16,6 proc.) i podlaskie (16,5 proc.). Eksperci oceniają, że na koniec czerwca br. pogłowie może wzrosnąć do ok. 6,2 mln sztuk.