Oznacza to, że od 2010 roku pogłowie skurczyło się o 27 proc. Liczba gospodarstw prowadzących tego typu hodowlę bydła również spadła w badanym okresie o około 26 proc. do 6658.

Według statystyków cała duńska populacja bydła zmniejszyła się o 6 proc. od 2010 roku. Przy czym stado krów mlecznych pozostawało na stosunkowo stabilnym poziomie z minusem 1,6 proc. w ciągu jedenastu lat.

Zgodnie z oficjalnymi danymi, 30 czerwca 2021 r. łączne pogłowie bydła w Danii wynosiło 1,503 mln sztuk bydła. To o 0,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Przy 646 731 zwierzętach stado krów mlecznych również zmniejszyło się o dokładnie ten sam procent. W przypadku buhajów spadek o 4,8 proc. do 226 546  sztuk był znacznie wyraźniejszy.