- W naszym rolnictwie doskwiera brak wzajemnej otwartości,wymiany informacji, chęci pomocy wzajemnej, szczególnie na poziomie farm rzędu 20 - 60 krów w stadzie. Spotykamy się często z zazdrością, zawiścią, negatywnym nastawieniem wzajemnym – podkreśla Jarosław Wieczorek.

Warto także zwrócić uwagę na brak wśród producentów mleka wiedzy, a także otwartości na nowe technologie - udokumentowane i przynoszące ogromne oszczędności w produkcji mleka. Wystarczy odwiedzić naszych zachodnich sąsiadów i popatrzeć. Wnioski nasuwają się same – uważa przedstawiciel firmy PACKO.