W porównaniu z 2017 r. oznacza to nadal spadek o 7,2 proc. Według Rosstat był to najniższy import od 14 lat. Korekta wielkości importu doprowadziła do obniżenia poziomu samowystarczalności Rosji o 1,8 punktu procentowego do 82 proc.

Tymczasem rosyjskie ministerstwo rolnictwa w bieżącym roku kalendarzowym spodziewa się wzrostu krajowej produkcji mleka surowego o 1,5 proc. do 31,1 mln ton. Oczekuje się, że do 2025 r. produkcja ta wzrośnie do 34 milionów ton.

Według rosyjskiej doktryny bezpiecznych dostaw żywności poziom samowystarczalności w przypadku produktów mlecznych wynosi 90 proc. Ministerstwa rolnictwa, można go osiągnąć w ciągu najbliższych pięciu do siedmiu lat. Wymaga to jednak rocznego wzrostu produkcji mleka surowego w tym okresie o ponad 2 proc.

1 czerwca 2020 r. ma rozpocząć się w Rosji obowiązkowe etykietowanie przetworzonych produktów mlecznych za pomocą kodu matrycy danych cyfrowych w Rosji

Według ministerstwa przemysłu i handlu, niedawno przyjęto ostatni projekt dekretu rządowego w tej sprawie. W tej chwili produkty mleczne są testowane w fazie próbnej. Test powinien trwać do końca lutego 2020 r. a uczestniczyło w nim ponad 30 firm, w tym kilku głównych producentów.

Produkty mleczne zostały cyfrowo wprowadzone na rynek przez premiera Rosji Dmitrija Miedwiediewa wiosną 2019 r. Według doniesień medialnych, znacznik cyfrowy zostanie połączony z istniejącym systemem certyfikacji weterynaryjnej „Mercury”, tak, aby powstał system funkcjonujący od zakupu surowców aż do użytkownika końcowego. Obowiązkowa etykieta będzie miała zastosowanie do jogurtu, kefiru, masła, lodów, sera i twarogu.