Cel produkcyjny wyznaczony przez ministerstwo nie został jednak osiągnięty, gdyż zabrakło 2,1 proc. mleka, co tłumaczy się spadkiem produkcji w prywatnych gospodarstwach rolnych i korektami danych w wynikach ogólnokrajowych spisów rolniczych.

Jednak roczna wydajność mleka na krowę w gospodarstwach innych niż mikroprzedsiębiorstwa wzrosła średnio o 223 kg do 6 094 kg w porównaniu z 2017 r. Firmy mleczarskie zwiększyły produkcję mleka spożywczego o 3,4 proc. do 5,56 mln ton. Produkcja sera i produktów serowych wzrosła o 3,2 proc., osiągając łącznie 660 tys. ton.

Natomiast mleczarnie zmniejszyły produkcję masła o 5 proc. do 260 tys. ton. W 2018 r. padł również rosyjski import mleka w proszku o 50 proc. do 166,8 tys. ton.