We wszystkich kategoriach gospodarstw w 2019 r. wyprodukowano 516,5 tys. ton bydła mięsnego, czyli o 10,9 proc. więcej niż w 2018 r. (465,6 tys. ton).

Według wstępnych danych z regionów pogłowie bydła ras mięsnych w przedsiębiorstwach rolnych i gospodarstwach chłopskich, w tym indywidualnych przedsiębiorców, w 2019 r. wyniosło 2,3906 mln. sztuk, czyli o 126,4 tys. sztuk, albo 5,6 proc. więcej niż w 2018 r. Jednocześnie stado hodowlane, które stanowiące podstawę produkcji wysokiej jakości w tych kategoriach gospodarstw wzrosło o 81 tys. sztuk, do 1,155 mln. sztuk - jest to o 7,5 proc. więcej niż w 2018 r.

Pozytywną dynamikę zapewniają realizowane projekty inwestycyjne w ramach państwowego programu rozwoju rolnictwa oraz regulacji rynków rolnych, surowców i żywności. Obecnie kluczowymi czynnikami wpływającymi na rozwój całej krajowej produkcji zwierzęcej są: tworzenie nowoczesnej bazy rodowodowej, poprawa logistyki, wzmocnienie ochrony weterynaryjnej i budowanie potencjału eksportowego.