KOWR podaje, że w Polsce w pierwszym półroczu 2020 r. utrzymywał się wysoki poziom dostaw mleka surowego do skupu. Według danych GUS w czerwcu br. producenci do podmiotów skupujących dostarczyli 1 036 mln litrów surowca, o 4% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 4% więcej niż przed rokiem. Ogółem w pierwszym półroczu 2020 r. skupiono około 6,2 mld litrów mleka surowego, o 3% więcej niż w porównywalnym okresie 2019 r.

Niestety ceny mleka w skupie obniżają się. W czerwcu 2020 r. krajowi dostawcy za mleko surowe uzyskiwali średnio 130,61 zł/hl wobec 130,88 zł/hl miesiąc wcześniej. Cena płacona za mleko w skupie była o około 1% niższa niż przed rokiem.

Wyraźnie rosną natomiast ceny masła – informuje KOWR. Według opracowania jego Biura Analiz i Strategii, w trzecim tygodniu lipca 2020 r. za masło w blokach średnio w kraju uzyskiwano 13,85 zł/kg, o 4,5% więcej niż tydzień wcześniej i o 6% więcej niż przed miesiącem. Dla porównania – w drugiej połowie maja za masło w blokach płacono tylko 12,16 zł/kg. Cena zbytu masła konfekcjonowanego ukształtowała się w omawianym okresie na poziomie 16,61 zł/kg (3,32 zł za 200 gram) i była o 1% wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 6% wyższa niż miesiąc wcześniej. W drugiej połowie maja za masło konfekcjonowane płacono 14,58 zł/dt. W odniesieniu do cen sprzed roku masło w blokach było tańsze o 10%, a masło konfekcjonowane – o 4%.

Niestety, za odtłuszczone mleko w proszku w trzecim tygodniu lipca 2020 r. płacono 8,48 zł/kg, o 2% mniej niż w poprzednim notowaniu i o 5% mniej niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 11,35 zł/kg i była o 1% niższa niż przed tygodniem i o 4% niższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było o 1% droższe, a PMP – o 7% tańsze.

Krajowi producenci za ser Edamski uzyskiwali przeciętnie 13,28 zł/kg, o 3% więcej w omawianym okresie niż w połowie lipca br. i o 1% więcej niż przed miesiącem. Cena sera Gouda wyniosła w tym czasie 13,35 zł/kg i była o 0,5% niższa od notowanej w poprzednim tygodniu, ale o 4% wyższa niż przed miesiącem. Wymienione gatunki serów podpuszczkowych dojrzewających były droższe niż przed rokiem o 5–6% - podaje Biuro Analiz i Strategii KOWR.