W 2012 roku w 19 919 oborach ocenianych było przeciętnie 653 249,2 krów co daje ponad 4,5 proc. wzrost populacji aktywnej w Polsce.

Największy udział w strukturze stad ocenianych krów mlecznych w Polsce stanowią stada utrzymujące 20 – 49 krów (51,3 proc.). Zwiększa się (wyższy o ponad 7 proc. niż przed rokiem) udział stad większych utrzymujących powyżej 50 krów i w strukturze stanowi 10,8 proc., natomiast maleje (o 4 proc.) udział stad utrzymujących 10 – 19 krów mlecznych.

Najczęściej wybieraną metodą oceny wartości użytkowej bydła jest metoda AT4. Tą metodą ocenianych było w 2012 roku 441 590 sztuk, co w całej populacji ocenianej stanowi ponad 67 proc. Najrzadziej wybieraną metodą oceny jest A8, przy pomocy której ocenie podlega 35 039 krów, czyli 5,34 proc. pogłowia ocenianego.

Głównym założeniem prowadzenia oceny wartości użytkowości krów mlecznych jest gromadzenie informacji, które umożliwiają hodowcom prowadzenie prawidłowej pracy hodowlanej w swoich stadach, a co za tym idzie zwiększenie opłacalności produkcji przez genetyczną poprawę cech użytkowych posiadanych zwierząt – informuje Federacja.