Od września wznowiono eksport na rynek turecki i jest duże zapotrzebowanie na bydło rzeźne. Zakłady Mięsne Mokobody należą do firm, które swoje produkty lokują m.in. na tym rynku. Zainwestowaliśmy w system uboju halal, mamy także certyfikację na produkcję mięsa koszernego - mówi Podniesińska.

Co najważniejsze dla rolników, w przekonaniu Pani prokurent, produkcja wołowiny ma przed sobą przyszłość.
Ceny jakie płacą zakłady za buhaje kształtują się od 6 do 7 złotych za kilogram żywej wagi. Wiele zakładów, w tym Mokobody rozliczają zakupy na podstawie wagi bitej ciepłej w klasyfikacji EUROP. Poza tureckim rynkiem Polska wołowina jest sprzedawana do innych krajów islamskich.

Od 2010 roku ZM Mokobody posiadają halal certyfikowany na rynek Indonezji i Malezji. Mogą eksportować ćwierci ubite w uboju rytualnym halal na rynki Unii Europejskiej a także m. in. do: Iraku, Iranu, Kazachstanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Od 2010 roku firma posiada halal certyfikowany na rynek Indonezji i Malezji. Możemy eksportować ćwierci ubite w uboju rytualnym halal na rynki Unii Europejskiej a także m. in. do: Iraku, Iranu, Kazachstanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Halal, jak podaje Wikipedia oznacza w islamie określenie wszystkiego, co jest dozwolone w świetle szariatu. Przeciwieństwo haram - czynów zabronionych. Słowo to jest zazwyczaj znane jako nazwa muzułmańskiej diety.
Halal w kulturze zachodniej znany jest jednak jako sposób odżywiania się muzułmanów, podobny do żydowskiej koszerności czy ital dla rasta. Koran kategorycznie zakazuje spożywania krwi, mięsa wieprzowego, padliny oraz wymaga, aby zwierzęta ubijano w sposób rytualny. Zakazane jest, choć mniej kategorycznie i zależnie od szkoły prawa religijnego, spożywanie alkoholu. Muzułmanie nie jedzą też homarów i krabów.

W krajach, gdzie występują duże skupiska muzułmanów, lokalne organizacje religijne wydają certyfikaty uboju zwierząt według reguł "halal". Ubój zgodny z regułami halal musi spełniać kilka warunków, m.in. zwierzę powinno być zwrócone w kierunku modlitwy muzułmańskiej (al-kibla), czyli miasta Mekka, a w czasie uboju należy zadać cios w tętnicę szyjną zwierzęcia, aby jak najszybciej doprowadzić do wykrwawienia zwierzęcia.