Po niespełna trzech latach dekoniunktury i zastoju w branży mleczarskiej, nastąpiło zdecydowane ożywienie. Satysfakcjonująca cena mleka sprawia, że wielu rolników decyduje się na nowe inwestycje. O poziom zainteresowania producentów mleka nowymi inwestycjami budowlanymi zapytaliśmy Kamila Roszczyca z pracowni projektowej Athena Art.

Czy w Pańskiej ocenie poprawa koniunktury na rynku mleka wpłynęła na wzrost zainteresowania budową obór?

W związku z poprawą koniunktury na rynku producentów mleka nastąpiło wzmożone zainteresowanie projektami obiektów inwentarskich - obór. Przekłada się to na ilość zawartych umów z nowymi rolnikami. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku podpisaliśmy około 10 kontraktów, zaś początek Nowego Roku przyniósł nam kolejnych 7 kontraktów i jest wiele zapytań o cenę dokumentacji i zakres jaki oferujemy. Ilość zdecydowanych klientów wzrosła o 40 proc. względem tego, co było w czasie słabej koniunktury. Co do ilości zapytań to wzrost można liczyć na około 70 proc. A to jest początek roku.

Jakiej wielkości obory najczęściej obecnie są realizowane?

Obory jakie obecnie się realizuje są to obiekty średniej wielkości od 70 do 140 DJP. Najwięksi producenci powyżej 300 DJP czekają jeszcze. Małe i średnie gospodarstwa inwestują najintensywniej, by się rozwinąć. Gabarytowo można by rzec, że przeważają obiekty od 27x48 m do 32x60m.

Jaki udział nowych projektów stanowią te dofinansowane z nowego PROW 2014-20?

Poprzedni rok, jak i początek tego roku są to przede wszystkim obiekty z nowego PROW 2014-20. Zaledwie nieliczni nie korzystali z dofinansowania, na 120 obiektów z ubiegłego roku tylko 2 klientów realizowało inwestycje z własnych środków.