Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował podsekretarz stanu Artur Ławniczak.

W czasie spotkania poruszone zostały tematy związane z przyszłością branży, koniecznością zastosowania rozwiązań sprzyjających rozwojowi chowu i hodowli bydła mięsnego oraz prawnego uregulowania dobrowolnego znakowania wołowiny.

Ustalono, że będzie powołany Zespół Roboczy na którym zostaną wypracowane propozycje rozwiązań do zgłoszonych tematów.
Uczestnicy opowiedzieli się za pilnym wdrożeniem przepisów umożliwiających powstanie Funduszu Promocji Wołowiny.

Źródło: MRiRW