Nagrody przyznano w kategorii: producentów jałówek i buhajków hodowlanych, oraz producentów bydła opasowego.

W pierwszej kategorii (producentów jałówek i buhajków hodowlanych) zwyciężył Zygmunt Jodko, prezes zarządu AGRO Bieganów Sp. z o.o. z woj. lubuskiego. Hodowla utrzymuje ponad 2 tys. sztuk bydła mięsnego, w tym krowy rasy Limousine.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał wyróżnienie zdobył Marian Smorawski z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Chrustowie z woj. wielkopolskiego, który utrzymuje 500 sztuk bydła rasy Blonde d’Aquitaine.

W kategorii producent bydła opasowego zwyciężyli Anna i Józef Wojewódzcy z miejscowości Wojewódki Dolne, z woj. mazowieckiego. Rolnicy zajmują się produkcją opasów od 8 lat, wykorzystując mieszańce pochodzące z międzyrasowego krzyżowania towarowego.

Wśród zgłoszonych do konkursu producentów opasów, wyróżnienie otrzymali: Marcin Wójcik z miejscowości Krzywa, z woj. małopolskiego oraz Tomasz Glosa z miejscowości Brzeźno Lęborskie, z woj. pomorskiego.

Organizatorami konkursu byli: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, JM Rektora SGGW i Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa.