Podstawowym warunkiem udzielenia pomocy jest posiadanie przez producenta, w dniu składania wniosku o udzielenie pomocy, mleka krów typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego mających powyżej 24 miesięcy, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich.

Kolejną istotną kwestią jest dokonanie sprzedaży surowca w 2016 r. podmiotom skupującym mleko w ilości nie mniejszej niż 15 tys. kg mleka oraz sprzedaż w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. mleka podmiotom skupującym w ilości mniejszej niż ilość mleka sprzedana w analogicznym okresie roku ubiegłego.

O wsparcie można będzie się ubiegać, jeśli poziom ograniczenia produkcji mleka w wyznaczonym okresie będzie wynosił nie mniej niż 1000 kg i nie więcej niż 75 000 kg mleka.

Agencja podkreśla jednocześnie, że za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpłynięcia do właściwego OT ARR.