W konferencji w Zakopanem weźmie udział ok. 200 gości, wśród których znajdują się naukowcy z wiodących uczelni rolniczych, jak również fachowcy – praktycy związani z chowem i hodowlą bydła.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się wykładem prezentującym stan populacji bydła mlecznego w Polsce oraz możliwości jej doskonalenia poprzez krzyżowanie międzyrasowe. Pierwszą część prezentacji przedstawił prof. Zygmunt Litwińczuk z UP w Lublinie. Natomiast możliwości wykorzystania innych ras mlecznych w celu zwiększenia efektywności produkcji przedstawił dr Marcin Gołębiewski z SGGW w Warszawie.

Wykładowcy zgodnie stwierdzili, że krzyżowanie międzyrasowe jest szansą dla gospodarstw towarowych, zajmujących się produkcją mleka, a nie hodowlą, którą prowadzi niewielka ich część.

Dzięki wprowadzeniu innych ras bydła mlecznego istnieje szansa na wzrost długowieczności zwierząt, ograniczenie stopnia zinbredowania oraz poprawę jakości mleka, przy wykorzystaniu efektu heterozji. Jednak trzeba się w tym przypadku liczyć ze spadkiem produkcji mleka w porównaniu z czystorasowymi krowami Hf. Należy tu znaleźć rozsądną proporcję między poziomem produkcji, a zdrowotnością zwierząt.

Podczas sześciu sesji naukowych zostaną poruszone zagadnienia dotyczące m.in. genetyki, żywienia bydła, nowoczesnych technologii w produkcji mleka i wołowiny oraz ekonomiki produkcji w tej branży.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Hodowli Bydła, Instytut Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, pod patronatem Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła.

Konferencja potrwa do czwartku (10.03.16 r.). Wybrane zagadnienia dotyczące produkcji mleka i mięsa wołowego, jakie zostaną poruszone na forum przybliżymy w najbliższym czasie na farmer.pl.