Organizatorem wydarzenia jest Zakład Hodowli Bydła, Instytut Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, pod patronatem Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła.

Na konferencję w Zakopanem przybyło według wstępnych szacunków ok. 180 gości, wśród których ok. połowę stanowią naukowcy z wiodących uczelni rolniczych w Polsce. Natomiast druga połowa uczestników to fachowcy - praktycy związani z chowem i hodowlą bydła, wśród których obecni są m.in. prezesi spółek ANR oraz wyróżniający się hodowcy prywatni.

Przybyłych gości przywitał m.in. Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, prof. Włodzimierz Sady; prowadzący pierwszą sesję naukową prof. Zygmunt Gil oraz prof. Jan Szarek, założyciel Szkoły Zimowej Hodowców Bydła.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od dwóch referatów plenarnych. Pierwszy został wygłoszony przez prof. Zygmunta Litwińczuka z UP w Lublinie, który dotyczył stanu hodowli i chowu bydła w Polsce oraz możliwych perspektyw. Drugi wykład prof. Józefa Kani z UR w Krakowie poruszał kwestie doskonalenia transferu wiedzy między nauką i praktyką w rolnictwie polskim i europejskim.

Podczas sześciu sesji naukowych zostaną poruszone zagadnienia dotyczące m.in. genetyki, żywienia bydła, nowoczesnych technologii w produkcji mleka i wołowiny oraz ekonomiki produkcji w tej branży.

Konferencja potrwa do czwartku, 19.03. Postaramy się przybliżyć Państwu w najbliższych dniach ciekawsze zagadnienia dotyczące produkcji mleka i mięsa wołowego, jakie zostaną poruszone na forum.