Praktycznie we wszystkich kategoriach, zwłaszcza masła, odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku oraz sera cheddar, poziom z poprzedniego roku został  przekroczony. Jest to oparte na najnowszych danych z obserwatorium rynku mleka Komisji Europejskiej.

Droższe masło i mleko odtłuszczone w proszku

Według KE notowania masła wynosiły średnio 335 euro/100 kg w UE na początku stycznia 2021 r. i rosły nieprzerwanie do 410 euro do 23 maja. Przekroczyły poziom z poprzedniego roku o 39 proc.

Ceny masła znacznie spadły wiosną 2020 r. w następstwie kryzysu koronawirusa i w połowie maja zanotowały najniższą wartość w roku na poziomie 281 euro. W kolejnych miesiącach udało im się ponownie skonsolidować, a krzywa wyraźnie idzie w górę od początku 2021 roku.

Odtłuszczone mleko w proszku w UE na początku 2021 r. było wyceniane średnio na 219 euro/100 kg i od tego czasu – poza krótką przerwą – stale drożało stało. 23 maja zanotowano średnią cenę 257 euro/100 kg, przekraczającą poziom sprzed roku o 27 proc.

Jak wiadomo, w 2020 r. najbardziej spadły ceny odtłuszczonego mleka w proszku. W kwietniu ubiegłego roku osiągnęły o najniższą wartość w roku na poziomie 191 euro, a w drugiej połowie roku ceny ustabilizowały się między 210 a 220 euro.

Notowania dla pełnego mleka stabilne i na wysokim poziomie

Wzrost cen pełnego mleka w proszku rozpoczął się na początku stycznia br. od średniej wartości 271 euro/100 kg. Ceny rosły gwałtownie do marca, po czym nastąpił okres stabilizacji w kwietniu. 23 maja osiągnęły wartość 321 euro/100 kg, przekraczając poziom z poprzedniego roku o 22 proc.

Mleko w proszku pełne również bardzo staniało na początku pandemii. Od maja 2020 r. ceny ponownie się umocniły i do końca roku utrzymywały się na stabilnym poziomie około 270 euro.

Stabilna cena sera

Cena serów cheddar jest nadal bardzo stabilna. Na początku 2021 r. wynosiła 309 euro / 100 kg i od tego czasu wykazywała niewielki ruch. 23 maja zanotowano średnią wartość 312 euro/100 kg, co odpowiada wzrostowi o 4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.