Jednak poziom z poprzedniego roku jest wyraźnie przekroczony praktycznie we wszystkich kategoriach, zwłaszcza masła, odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku oraz serów. Wynika to z najnowszych danych z Obserwatorium Rynku Mleka Komisji Europejskiej.

Według KE, notowania masła na początku stycznia 2021 r. wynosiły średnio w UE 335 euro/100 kg. Do początku czerwca cena rosła nieprzerwanie do 413 euro. W kolejnych tygodniach nastąpił spadek, a 11 lipca zanotowano średnio 397 euro/100 kg. Cena z poprzedniego roku została przekroczona o 20 proc.

Mleko w proszku - niewielkie osłabienie ceny w czerwcu

Odtłuszczone mleko w proszku w UE na początku 2021 r. wyceniane było średnio na 219 euro/100 kg i odnotowywało stały wzrost do 260 euro/100 kg na początku czerwca. Następnie rozpoczął się trend spadkowy. W połowie lipca cena wynosiła 252 euro, podczas gdy poziom ceny z poprzedniego roku został przekroczony o 21 proc.

Odtłuszczone mleko w proszku też droższe niż w 2020 r.

Unijny wykaz pełnego mleka w proszku rozpoczął się w styczniu 2021 r. ze średnią wartością 271 euro/100 kg. Do marca nastąpił gwałtowny wzrost cen, w maju kolejny wzrost na poziomie 320 euro/100 kg. W czerwcu ceny ustabilizowały się na poziomie około 320 euro, a 11 lipca odnotowano spadek do 318 euro. Poziom cen z poprzedniego roku został również znacznie przekroczony dla pełnego mleka w proszku (+17 proc.).

Zdrożał ser cheddar

W przeciwieństwie do innych standardowych produktów mlecznych, cena sera cheddar wzrosła w ciągu ostatnich kilku tygodni. Na początku 2021 r. wynosiła 309 euro/100 kg i wykazywała niewielkie zmiany w kolejnych miesiącach. W połowie czerwca odnotowano średnią wartość 313 euro/100 kg, do 11 lipca nastąpił niewielki wzrost do 317 euro, co odpowiada wzrostowi o 4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na rynku światowym unijni producenci mogą obecnie oferować pełne mleko w proszku taniej niż ich konkurenci z USA i Oceanii. Z drugiej strony USA są najbardziej konkurencyjne cenowo w przypadku masła, odtłuszczonego mleka w proszku i sera cheddar.