Jak niedawno ogłosiła organizacja, ryzyko, o którym mowa, jest obecnie oficjalnie uważane za „nieistotne”. W branży wołowiny decyzja OIE została przyjęta z zadowoleniem.

Branża przetwórców mięsa (Culture Viande) liczy teraz na nowe perspektywy eksportu. Nowy status umożliwi otwarcie nowych rynków i odzyskanie utraconych udziałów. Według stowarzyszenia zaklasyfikowanie ryzyka BSE, jako „nieistotne” jest najlepszym możliwym statusem.

Warunkiem wstępnym są kompleksowe kontrole i co najmniej jedenaście lat od ostatniej znanej epidemii. We Francji było to w kwietniu 2004 roku.

Gąbczasta encefalopatia bydła, BSE oznaczająca chorobę szalonych krów, była szczególnie problematyczna w Wielkiej Brytanii w latach 80. i 90. XX wieku. Choroba była następnie rozprzestrzeniana poprzez karmienie mączką zwierzęcą. W 1996 roku okazało się, że choroba może przenosić się ze zwierząt na ludzi. U ludzi może wywołać odmianę choroby Creutzfeldta-Jakoba.