Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 10 miesiącach roku kwotowego 2012/2013 wynosi ok. 84,52 proc., a szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw w analizowanym okresie kształtuje się na poziomie 84,18 proc. – informuje ARR.

W styczniu 2013 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 793,2 mln kg białego surowca, czyli o 1,6 proc. więcej niż w grudniu ubiegłego roku oraz 0,05 proc. mniej niż przed rokiem.

Jednocześnie ARR przestrzega, iż w przypadku zachowania dynamiki skupu mleka w kolejnych miesiącach, prognozowane przekroczenie krajowej kwoty dostaw może wynieść ok. 1 proc.

Rolnicy których limity produkcyjne są niewystarczające mają czas na powiększenie indywidualnej kwoty mlecznej przez zakup jedynie do ostatniego dnia lutego.