Teraz producent mleka, który rozważa zakup robota, może do istniejącego, gotowego do doju robota udojowego wybrać dodatkowe pakiety związane z zarządzaniem, które chce usprawnić w gospodarstwie. Tym samym może skonfigurować swój własny robot Lely Astronaut dopasowany do własnych potrzeb.

Nowa możliwość wyboru pakietów w robocie Lely Astronaut dostępna jest od 1 marca 2016 r.

Lely Astronaut A4 oprócz samej czynności doju, zapewnia również monitorowanie stanu zdrowia krów. Właściciele gospodarstw mogą łączyć i dodawać poszczególne pakiety robota w momencie zakupu lub w trakcie eksploatacji.

Nowa możliwość wyboru pakietów obejmuje także oprogramowanie, czujniki, narzędzia wspierające zarządzanie gospodarstwem oraz inne elementy pozwalające hodowcom bydła mlecznego na efektywną produkcję.

Wykonana na miarę konfiguracja robota udojowego jest rezultatem połączenia wiedzy hodowców bydła mlecznego z doświadczeniem holenderskiego producenta, które wynika z niemal 25 lat automatycznego systemu doju w tysiącach gospodarstw na całym świecie.