„Jako największa grupa mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie największy płatnik składek do Funduszu Promocji Mleka (FPM) zwracam się z wnioskiem o zlikwidowanie Funduszu” – czytamy w piśmie wystosowanym do Henryka Kowalczyka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi, oraz Lecha Kołakowskiego, sekretarza stanu w MRiRW, przez Dariusza Sapińskiego, prezesa Mlekovity.

Sapiński podkreśla, że Fundusz Promocji Mleka został utworzony w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno-spożywczych – w tym przypadku mleka.

„Składki na FPM to znaczący wydatek z budżetów podmiotów skupujących mleko, a w obecnej chwili można przeznaczyć go na realizację innych celów biznesowych, np. na bezpośrednie wsparcie polskich rolników – dostawców mleka do polskich mleczarni” – czytamy w piśmie.

Fundusz Promocji Mleka nie spełnia oczekiwań

„Fundusz Promocji Mleka należy zlikwidować, gdyż ogólna promocja założona w jego ramach nie spełnia naszych oczekiwań na rynku mleczarskim, ponieważ nie przekłada się na globalną promocję polskiego mleczarstwa i polskich produktów mleczarskich - zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy konieczne jest szczególne wsparcie polskich rolników. To producenci swoimi działaniami marketingowymi, promując własne produkty i marki, działają na korzyść zarówno popularyzacji polskiego mleczarstwa, jak całej polskiej gospodarki” - podsumował Sapiński.