Sawicki powiedział, że nie wie, jak będą głosowali posłowie, ale on będzie popierał ubój rytualny. Obecne przepisy zakazują uboju rytualnego; obowiązują one od 1 stycznia 2013 r.

Wniosek o odrzucenie obywatelskiego projektu złożyły podczas pierwszego czytania kluby Prawo i Sprawiedliwość oraz Twój Ruch.

Minister jednocześnie poinformował, że trwają rozmowy z ambasadorami krajów muzułmańskich o eksporcie mięsa pochodzącego z uboju z częściowym ogłuszeniem. Niektóre kraje arabskie taki wariant dopuszczają. Podkreślił, że taka zgoda musi być wydana przez administrację tamtych państw, a w tych krajach decyzje podejmowane są dość długo.

Dodał, że niezależnie od tego, jak potoczą się losy ustawy w Sejmie, ważne będzie ostatecznie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

Pod koniec sierpnia ub.r. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Wnioskował o zbadanie zgodności ustawy o ochronie zwierząt, która nie przewiduje uboju rytualnego, z konstytucją i Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Zapytany o głosowanie ws. uboju poseł PO Andrzej Halicki powiedział, że dyscypliny klubowej w tej sprawie nie będzie. Jak zauważył, wielu posłów Platformy jest przeciwnych zabijaniu zwierząt w ten sposób, więc Sejm prawdopodobnie poprze wniosek o odrzucenie.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt trafił do Sejmu na początku marca. Przygotowała go Krajowa Rada Izb Rolniczych, która zebrała pod nim 130 tys. podpisów. Propozycja jest taka sama, jak projekt rządowy odrzucony przez Sejm w lipcu 2013 r. Dopuszcza ona ubój rytualny zwierząt dla celów religijnych bez ogłuszania oraz wprowadza zakaz stosowania tzw. klatek obrotowych podczas tego typu uboju.