Istniejące ujemne powiązanie wydajności mlecznej i płodności krów sprawia, że w wielu stadach brakuje jałowic remontowych. Wysoka wydajność mleczna jest bowiem związana z wydłużającym się okresem między ocieleniami, a także z krótszym użytkowaniem krów, przez co liczba cieliczek pozostawionych do dalszego chowu może się okazać zbyt niska w stosunku do potrzeb na jałowice remontowe.

W takich przypadkach bez wprowadzenia zwierząt z zewnątrz lub bez zastosowania technik rozrodu jak np. nasienie seksowane stado może się „uszczuplić”. Stosowanie nasienia seksowanego w porównaniu z zakupem jałowic hodowlanych jest metodą nieporównywalnie tańszą, jednak nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Na czym ono polega?

Proces seksowania nasienia jest znany już od „kilku” lat i stosowany na szeroką skalę na całym świecie. Sam proces nie jest skomplikowany, gdyż polega na segregacji chromosomów ze względu na różnice w ich wielkości (u większości ssaków chromosom Y jest najmniejszy lub jest jednym z najmniejszych w całej puli genów) lub zabarwieniu (barwnikiem fluorescencyjnym) nasienia buhaja w okresie tuż przed jego aplikacją do słomek. Będące w nasieniu chromosomy X i Y barwią się w różnym stopniu – co jest spowodowane różnicami w ilości posiadanego materiału genetycznego (DNA). W ten sposób chromosomy Y barwią się w mniejszym stopniu i w łatwy sposób mogą być odseparowane od chromosomów X.

Wadą tej metody jest fakt, że wraz z segregacją plemników spada ich koncentracja w pojedynczej dawce co skutkuje obniżeniem skuteczności zabiegu inseminacji – średnio o ok. 25 proc.

Ze względu na właśnie niższą skuteczność zabiegu sztucznego unasienienia metoda ta jest proponowana jedynie na jałówki lub ewentualnie krowy pierwiastki. W przypadku krów wieloródek często obserwowane są problemy w rozrodzie związane z ich eksploatacją, przez co stosowanie nasienia seksowanego może znacząco podnieść koszty rozrodu w stadzie.

Nasienie seksowane można znaleźć w ofercie większości firm zajmujących się dostarczaniem nasienia hodowcom. Zwykle są to pojedyncze sztuki w poszczególnych rasach czy odmianach – ograniczona pula możliwości doboru buhaja.

Cena jednej dawki nasienia seksowanego kształtuje się na dość zróżnicowanym poziomie, za jedną porcję takiego nasienia buhaja pochodzącego z Polski trzeba zapłacić ok. 100-120 zł netto, dawki nasienia buhajów pochodzących z importu niekiedy sięgają blisko 200 zł. Prawdopodobieństwo uzyskania cieliczki z zabiegu takim nasieniem wynosi ok. 90-95 proc.