Forum zostało zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Radę Sektora Wołowiny, sfinansowane z funduszu promocji mięsa wołowego. Zgromadzonych gości przywitał Jerzy Wierzbicki, PZPBM, po czym oddał głos ministrowi rolnictwa Henrykowi Kowalczykowi, który mówił m.in. o dużej wadze kwestii bezpieczeństwa żywnościowego w odniesieniu do trwającego konfliktu na wschodzie.

- Podstawową kwestią jest bezpieczeństwo żywnościowe. Wątpię, żeby rolnicy ukraińscy, szczególnie na południu Ukrainy mogli obsiać pola, co potwierdza też ministerstwo rolnictwa Ukrainy – mówił Kowalczyk. Minister był pytany również o decyzje Komisji Europejskiej w zakresie wsparcia rolników w związku ze wzrostem cen nawozów i paliwa. Jednak jak mówił, Komisja Europejska dała wymijającą odpowiedź w sprawie rekompensowania skutków wzrostu cen energii, aby wspierać energię odnawialną. Zapowiedział jednocześnie szybkie opracowanie konkretnych propozycji, aby uzyskać na nie zgodę Komisji Europejskiej.

Zrównoważona produkcja wołowiny

Podczas pierwszego dnia VII FSW próbowano odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy rolnictwo węglowe da impuls do rozwoju niskoemisyjnej produkcji żywca wołowego. Jak twierdzili zgodnie uczestnicy panelu dyskusyjnego, zmiana modelu produkcji na zrównoważoną i niskoemisyjną jest nieunikniona, czego wymagać będą nie tylko wytyczne Zielonego Ładu, ale również oczekiwania ze strony konsumentów. Jednak jak podkreślał Jean-Pierre Fleury, Przewodniczący Grupy Roboczej Wołowina i Cielęcina COPA COGECA, wprowadzane zmiany muszą być powiązane z rentownością gospodarstw i z pewnością hodowcy nie powinni samodzielnie ponosić kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych.

Priorytety dobrostanu zwierząt

Pierwszego dnia Forum dyskutowano również na temat dobrostanu bydła i jego roli w zrównoważonej produkcji wołowiny. Miguel Angel Higuera, Przewodniczący Grupy Roboczej Dobrostan Zwierząt COPA COGECA, podkreślał, że dobrostan zwierząt jest jednym z 5 filarów strategii Od pola do stołu. Higuera zwracał uwagę, że krytycznym punktem w tym zakresie jest m.in. transport zwierząt. W temacie dobrostanu zabrał również głos Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, który zwracał uwagę na popularność wśród polskich hodowców płatności związanych ze zwiększonym dobrostanem bydła. Wskazywał, że w nowej WPR przewidziana jest również płatność do opasów. Zarzecki zaznaczył, że zbyt mało środków trafiło do polskich rolników na modernizację budynków i powinno się skierować na ten cel szybkie i celowe wsparcie, aby przyspieszyć tym samym proces uwalniania bydła z uwięzi. Prezes PZHiPBM podkreślał również konieczność surowego karania skrajnych incydentów łamania wymogów dobrostanu zwierząt, aby utrzymać dobry wizerunek polskiej wołowiny.

Warunki lustrzane w wymianie handlowej

Ważnym tematem w aspekcie wymiany handlowej produktami rolnymi, w tym wołowiną, mają warunki lustrzane jakich należy oczekiwać od krajów trzecich. Europa narzuca sobie ambitne plany związane ze zmianami charakteru produkcji rolnej. Grunt w tym, aby zapewnić europejskim rolnikom konkurencyjne warunki poprzez stawianie importowanym towarom takich samych norm, jakie obowiązywać będą w UE. Jak mówił Maciej Golubiewski, Dyrektor Gabinetu Janusza Wojciechowskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uzasadnione są obawy producentów przez napływem produktów z krajów niespełniających wysokich standardów produkcji żywności. Podkreślał jednocześnie, że mowa tu o standardach, które nie dotyczą jakości, bo ta jest wymagana przez UE, dotyczy to bardziej aspektów związanych z klimatem dobrostanem, czy zawartością substancji niedozwolonych na terenie UE.

Nowe technologie i standaryzacja jakości wołowiny

Podczas Forum mówiono również o konieczności wprowadzania nowych technologii, automatyzacji procesu zbierania danych i weryfikacji poszczególnych etapów łańcucha produkcji. Duże nadzieje wiązane są z prowadzonym obecnie pilotażowym programem paszportyzacji żywności, który jest realizowany dla rynku wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Taki „paszport” miałby umożliwić wgląd w cały łańcuch produkcyjny, od pola do zakładu przetwórczego. Założenia programu przedstawił Mateusz Balcerowicz Dyrektor Departamentu Innowacji w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Z kolei Jerzy Wierzbicki, Prezes PZPBM mówił o konieczności wprowadzenia zautomatyzowanej, niezależnej klasyfikacji tusz wołowych w systemie EUROP. Podkreślał, że dużym problemem jest nadal niewiedza rolników na temat klasyfikacji sprzedawanych zwierząt, ponieważ informacja zamiast do producenta, trafia do dostawcy bydła, co tak naprawdę mija się z celem, bo hodowca nie ma informacji zwrotnej o tym jaką wołowinę produkuje.

Jeśli szukasz środków do produkcji bydła mięsnego, zajrzyj na Giełdę Rolną