Największe obniżki odnotowano w regionach, gdzie ceny utrzymują się na najwyższym poziomie, tj. w województwie zachodniopomorskim - o ponad 6 proc. do 104,42 PLN za 100 l - oraz podlaskim - o prawie 3 proc. do 110,40 PLN za 100 l. Nieznacznie, bo o niespełna 1 proc., surowiec podrożał natomiast w województwie lubelskim, łódzkim i małopolskim, gdzie dotychczas mleczarnie płaciły najmniej. Tym samym w istotny sposób zmniejszyło się regionalne zróżnicowanie cen.

Stosunkowo korzystna sytuacja producentów mleka jest przede wszystkim wynikiem dobrej koniunktury na rynku zbytu przetworów mleczarskich. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa w kwietniu średnia cena sprzedaży artykułów mleczarskich wzrosła o prawie 6 proc. w relacji miesięcznej i o prawie 8 proc. wobec analogicznego okresu 2009 r.

Mimo umocnienia się złotego w I kwartale br., rosła konkurencyjność cenowa polskich produktów względem unijnych, co przy zwiększającym się światowym popycie na mleko i jednoczesnym rosnącym zapotrzebowaniu na produkty pochodzące z UE, może skutkować poprawą wyników handlu zagranicznego.

Niemniej I kwartał br. zakończył się spadkiem eksportu krajowych przetworów mleczarskich. Według danych Ministerstwa Rolnictwa w okresie styczeń-marzec eksport w ujęciu ilościowym zmniejszył się o około 8 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku do 187 tys. t. W największym stopniu zmniejszyła się sprzedaż za granicę mleka i śmietany zagęszczonych - o około 45 proc. w relacji rocznej do 47 tys. t, oraz, co jest szczególnie niekorzystne, oraz serów i twarogów - o prawie 7 proc. do 33,1 tys. t. Wzrosła natomiast ilość wywożonych produktów typu: maślanka, śmietana kwaśna, jogurty - o prawie 20 proc. do 33,3 tys. t oraz masła - o około 12 proc. do 6,2 tys. ton.

Około 1,5-krotnie wyższe wobec I kwartału ub. r. światowe ceny przetworów mleczarskich przełożyły się natomiast na wzrost wartości polskiego eksportu - o 11 proc. w relacji rocznej do 234,55 mln EUR. Ze względu na umocnienie złotego, w walucie krajowej wywóz zwiększył się o około 1 proc. do 951,41 mln PLN. Największy wzrost (o około 76 proc. do 22,8 mln EUR) odnotowano w przypadku serwatki oraz masła (o 47 proc. do 17,3 mln EUR), którego ceny na rynkach światowych zwiększyły się ponad 2-krotnie.

Źródło: farmer.pl