W czasie trwania III Forum Hodowców Bydła i Producentów Mleka (od 28.02.10 do 01.03.10), głównym tematem była prywatyzacja SHiUZ-ów i podział udziałów na poszczególne grupy. Uprawnionych do nabycia udziałów w SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy jest 372 pracowników, 712 inseminatorów oraz 54 tys. hodowców. Liczba tych ostatnich ma ulec zmniejszeniu o około 10 tys. osób, po wykluczeniu rolników, kórzy sporadycznie kupowali nasienie (np. raz na 3 lata).