Podczas seminarium „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa” zorganizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, pytaliśmy Iwonę Obojską-Chomiczewską, Kierownik Zespołu Innowacji ds. Obsługi SIR o cele, formy działania i korzyści płynące z udziału w Sieci SIR.

Sieć działa od 2015 roku i zrzesza niemal 1 tys. podmiotów. Duży udział w Sieci SIR stanowią sami rolnicy, którzy mają dostęp do wiedzy o najnowszych rozwiązaniach, zarówno tych działających w rolnictwie, jak również projektach wdrażanych dopiero w gospodarstwach.