Rozwiązanie systemu utrzymania w tym obiekcie jest w typie kanadyjskim, czyli krowy na uwięzi przebywają podczas doju, a resztę dnia spędzają na okólnikach. Pomimo uwięzi, krowy nie stoją w typowych stanowiskach - brak w tym obiekcie przegród bocznych. Daje to zwierzętom znacznie większy komfort podczas odpoczynku. Legowiska są głęboko wyścielone słomą, a odchody są wybierane ze stanowisk niemal na bieżąco. Dodatkowo by krowy się nie brudziły, kilkakrotnie w ciągu roku są strzyżone, a w przypadku zabrudzenia myte są ciepłą wodą.

Pasza zadawana jest w systemie PMR dwukrotnie w ciągu dnia (z wozu paszowego), czterokrotnie w ciągu doby, natomiast paszę treściwą, mieszanki mineralno-witaminowe oraz specjalistyczne dodatki paszowe, rozdaje specjalny robot umieszczony na szynie nad stołem paszowym.

Dzięki takim zabiegom - indywidualnym podejściu do każdej sztuki, krowy są w stanie odwdzięczyć się hodowcom wysoką wydajnością mleczną sięgającą 12 800 kg mleka za laktację.

W HODOWLI BYDŁA NIE MAMY SIĘ CZEGO POWSTYDZIĆ NA RINGU ŚWIATOWYM

Zwierzęta z hodowli Stadniny Koni w Dobrzyniewie niejednokrotnie były nagradzane na ringu wystaw o zasięgu regionalnym i krajowym. Poziom hodowli osiągnięty w tej jednostce można uznać za bardzo wysoki, o czym świadczy choćby wysoka wydajność mleczna krów utrzymywanych w gospodarstwie, kształtująca się na poziomie blisko 11 tys. kg za laktację.

- Obecnie uczestniczymy w dwóch pilotażowych programach genomicznych. Nasze zwierzęta są po wycenie genomicznej, która została przeprowadzona w amerykańskich laboratoriach. Odchowywane zwierzęta pochodzące po buhajach wycenionych genomicznie są obecnie w wieku od 12 do 14 mies. Oprócz tego stale prowadzimy transplantację zarodków oraz unasiennianie nasieniem seksowanym. Obecnie jesteśmy samowystarczalni pod względem zwierząt remontowych - pomimo znaczącego zapotrzebowania na zwierzęta - biorczynie zarodków z ET, jesteśmy w stanie sprzedać ok. 50 jałowic hodowlanych - tłumaczy prezes stadniny w Dobrzyniewie.

W spółce od wielu lat prowadzony jest również program profilaktyki chorób zakaźnych połączony z selekcją zwierząt. Celem tego działania jest osiągnięcie stad wolnych od wszelkich chorób, co pozwoli na handel materiałem hodowlanym nie tylko wewnątrz kraju, lecz również poza jego granicami.

OTWARCI NA MŁODYCH

Odbycie praktyk zawodowych czy studenckich, a także staży może się odbywać na wiele sposobów. Cennym doświadczeniem może się okazać odbycie praktyk czy stażu w dużych gospodarstwach o wysokim poziomie intensywności produkcji, a pewnym rozwiązaniem może być skierowanie się do gospodarstw, stadnin koni czy kombinatów rolnych, w których równolegle prowadzony jest chów i hodowla różnych gatunków zwierząt.

Dobrym przykładem działania praktyki dla nauki jest stadnina koni w Dobrzyniewie, gdzie w nowoczesnych obiektach prowadzona jest produkcja zwierzęca połączona z zaawansowanymi metodami pracy hodowlanej.

Jak tłumaczy prezes spółki Felicjan Pikulik: - W Dobrzyniewie co roku praktyki i staże odbywa ponad 200 osób z niemal każdej uczelni, a także z wielu szkół rolniczych w Polsce. Od 4 lat dwa razy do roku gościmy również praktykantów zza granicy, m.in. z Danii, Kanady, Stanów Zjednocoznych, Izraela czy Afganistanu. W sierpniu br. w naszej jednostce w Dobrzyniewie odbyło się szkolenie młodych hodowców bydła. Oprócz faktu, że dwa stada krów mlecznych utrzymywane są w nowoczesnych wolnostanowiskowych obiektach, z wieloma nowinkami technologicznymi, jak np. hale udojowe typu rybia ość, w obiekcie w Mrozowie wykonana została specjalna antresola, dzięki której możliwa jest obserwacja stada oraz prac przy nim wykonywanych, jest tam również sala konferencyjna. Daje nam to ogromne możliwości szkoleniowe, z których staramy się korzystać od wielu już lat. Korzyści z faktu obecności młodych osób w gospodarstwie są obopólne, gdyż wymiana wiedzy i doświadczeń jest równie ważna i dla nas.

W opinii prezesa stadniny koni w Dobrzyniewie, jednostka ta stwarza bardzo dobre warunki dla młodych osób chcących odbyć tam praktyki. Oprócz prowadzonej na wysokim poziomie produkcji roślinnej i zwierzęcej, tj. hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej oraz koni, prowadzona jest także działalność rekreacyjna, którą w głównej mierze stanowi baza hotelowa. Daje to możliwość zakwaterowania i wyżywienia osób odbywających praktykę.

DZIAŁAJĄ DLA HODOWCÓW

Stadnina Koni w Dobrzyniewie otwiera drzwi dla wszystkich hodowców chcących podpatrzeć nowoczesne technologie. Posiadając trzy duże obiekty, a w każdym wykorzystywany jest inny system utrzymania, spółka stanowi dobry materiał poglądowy.

- Jako jednostka poziom zmechanizowania prac zarówno przy produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej mamy na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo w hodowli bydła, w każdym z trzech obiektów zastosowany został inny system utrzymania zwierząt. Zatem każdy hodowca może u nas podpatrzeć i dostosować do swoich warunków system, który najbardziej pasuje do jego warunków gospodarowania. Z rolnikami prywatnymi często ze sobą współpracujemy - tłumaczy prezes Pikulik.