Z powodu zaniepokojenia hodowców bydła mlecznego i producentów mleka, wynikającego z braku kwietniowej oceny wartości hodowlanej samców i samic, dr Agnieszka Nowosielska, dyrektor ds. Hodowli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka interweniowała w tej sprawie w Instytucie Zootechniki – PIB w Balicach, który jest odpowiedzialny za wyliczanie wartości hodowlanych bydła i ich publikację.

Dr Nowosielska w piśmie skierowanym do dr Krzysztofa Dudy, dyrektora Instytutu Zootechniki poprosiła o podanie przyczyn opóźnienia publikacji oceny wartości hodowlanej w sezonie 2021.1 oraz o wyjaśnienie, dlaczego Federacja nie otrzymała zbiorów samic i samców z oceną wartości hodowlanej, jak informuje PFHBiPM.

„Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez IZ PIB, publikacja oceny wartości hodowlanej powinna być dostępna 07 kwietnia br., natomiast została opublikowana na stronie internetowej Instytutu Zootechniki dopiero 09 kwietnia. Przez dwa dni na stronie internetowej Instytutu Zootechniki nie było żadnego komunikatu z wyjaśnieniem przyczyn braku tej oceny. Takie opóźnienie w publikacji jest niedopuszczalne, jak również niedopuszczalny jest brak wyjaśnienia zaistniałej sytuacji” – czytamy w piśmie.  

Nowosielska poinformowała również, że PFHBiPM nie otrzymała zbiorów samic i samców w celu wczytania do systemu teleinformacyjnego SYMLEK i udostępnienia ich hodowcom. Odniosła się też do błędów popełnionych w ocenie 2020/3.

„Od kilku sezonów w PFHBiPM zostały wdrożone procedury sprawdzające poprawność przesłanych wyników przed opublikowaniem ich hodowcom. W sezonie 2020/3 liczne błędy w zbiorach przekazanych przez IZ PIB spowodowały, że poprawne wgranie do naszego systemu nastąpiło dopiero po około 2 tygodniach od terminu publikacji. Aktualnie sytuacja jest jeszcze gorsza, gdyż zbiorów jeszcze nie otrzymaliśmy i procedura sprawdzania nie została rozpoczęta. Dlatego osoby odpowiedzialne za ocenę wartości hodowlanej powinny oficjalnie poinformować nas o przewidywanym terminie przesłania zbiorów oraz przyczynie problemów” – podkreśliła w piśmie.

Zaznaczyła również, że Federacji zależy na wzmacnianiu zaufania hodowców do polskiego systemu oceny wartości hodowlanej, a ostatnie problemy zespołu IZ PIB z publikacją tych ocen podważają zaufanie do poprawności tej oceny.

Instytut Zootechniki – PIB w Balicach wyjaśnia

W odpowiedzi Instytut Zootechniki – PIB w Balicach wyjaśnił, że przyczyną zwłoki były „problemy o charakterze technicznym”.

„Przyczyną zwłoki były problemy o charakterze technicznym. Konieczność ponownej kontroli formatów zbiorów wyników ocen wartości hodowlanej przeznaczonej do publikacji była powodem opóźnienia. Powstałe trudności w żadnej mierze nie dotyczyły oszacowań wartości hodowlanych, które są obliczane zgodnie z metodyką zatwierdzoną i każdorazowo weryfikowaną przez INTERBULL. W sposób szczególny podkreślamy ten fakt, aby potwierdzić, że komplikacje techniczne powstałe w procesie końcowej edycji wyników nie mają wpływu na wiarygodność otrzymanych oszacowań wartości hodowlanych” – czytamy w odpowiedzi IZ PIB.

Instytut poinformował również o prowadzonych pracach nad wprowadzeniem modyfikacja pozwalających na szybszą edycję wyników oceny.