Głównym celem wszytskich hodowców mleka jest zysk z produkcji. Skandynawscy rolnicy od lat dużą uwagę zwracają na zdrowotność bydła. W ich ocenie krowy przede wszytskim mają być zdrowe. Z kolei zdrowotność daje gwarancję braku kłopotów z rozmnażaniem bydła. Krowy mają dobry funkcjonalny pokrój.

Indeks NTM (Skandynawski Indeks Hodowlany) składa się z 14 podindeksów zróżnicowanych pod względem znaczenia. Uzależnione jest to od wpływu, jaki rolnicy mają na ostateczny zysk.

- Decyzję, które cechy hodowlane wchodzą w skład indeksu NTM oraz jaka jest ich ważność, podejmują hodowcy. Podążając za najnowszymi trendami genetycznymi, związek hodowców analizuje i przekazuje dane do NAV (Nordic Cattle Genetics Evaluation) i dokonuje zmian gdy są ku temu powody. Indeks NTM jest regularnie aktualizowany - informuje PH Konrad.

PH Konrad powołuje się na skandynawskie badania. W 2013 roku zostały przeprowadzone dwa obszerne badania w Danii i Szwecji - jak indeks NTM działa w praktyce. Testy w Danii obejmowały 60 różnych stad bydła rasy HO. Każde z nich zostało podzielone na dwie części, jedna z najwyższym indeksem NTM, a druga z najniższym. Zmierzono dzielące ich różnice (tab.1 poniżej).

Badania w Szwecji przeprowadzono pod koniec 2012 roku przez organizację odpowiedzialną za kontrolę użytkowności mlecznej (Swedish Milk Board) dla Stowarzyszenia Hodowców Bydła Ras SRB i HO (Czarno-Białej). Testy obejmowały trzy grupy zwierząt podzielonych ze względu na ich indeks NTM od najniższego wskaźnika poprzez średni do najwyższego. Wyniki tych badań są również przekonywujące, gdyż wskazują na znaczącą przewagę grupy o najwyższym indeksie NTM (tab.2 poniżej).

- Wyniki jasno dowodzą, że wraz ze wzrostem indeksu NTM znacząco rośnie produkcja mleka, podczas gdy przypadki występowania mastitis oraz martwych wycieleń są rzadkie. Badania przeprowadzono dla trzech grup. Duże znaczenie ma fakt, że była to bardzo liczna grupa (wysoka wiarygodność wyników). Od tej reguły są wyjątki, jednak wyraźnie pokazuje to jaka jest średnia - podaje PH Konrad.

- Warto stosować buhaje skandynawskie o wysokim indeksie NTM, gdyż 1 punkt w indeksie NTM to 10 € więcej zysku na krowie w ciągu roku. Zysk osiągany jest dzięki większej produkcji mleka, redukcji kosztów związanych z mastitis, niską płodnością oraz wypadaniem krów ze stada - informuje PH Konrad.