Przewiduje się cenę 47,34 euro/100 kg i będzie ona wyższa o 27 proc. niż w ostatniej kampanii. Nowa Zelandia przeznacza na eksport większą część swoich produktów mleczarskich. W marcu ich produkcja osiągnęła 178 tys. t. i jest to wynik o 12 proc. wyższy niż w ub. r.

Znaczny wzrost cen uzyskano w eksporcie mleka pełnego i odtłuszczonego w proszku. Cena tego wzrosła najbardziej: średnia w marcu br. wynosiła 2719 dol. za tonę, gdy rok wcześniej była na poziomie 2100 dol.. Podwyżka cen dotyczy również masła i masła roślinnego.

Źródło: Agrodigital