Spotkanie przedstawicieli SM Mlekpol i PFHBiPM, odbyło się 23 czerwca w siedzibie Regionu Oceny Centrum w Parzniewie. Z ramienia Federacji uczestniczyli w nim prezydenci PFHBiPM – Leszek Hądzlik i Andrzej Steckiewicz, zastępca dyrektora PFHBiPM Ewa Kłębukowska, dyrektor ds. Oceny PFHBiPM Elżbieta Matuszewska, dyrektor ds. Hodowli Agnieszka Nowosielska, dyrektor PFHBiPM Regionu Oceny Centrum zs. w Parzniewie – Adam Kamiński, kierownik Laboratorium Genetyki Bydła – Dariusz Kamola, oraz kierownik Laboratorium Mleka w Parzniewie – Monika Mikołajczak.

Spółdzielnię reprezentowali prezes Zarządu SM Mlekpol w Grajewie – Edmund Borawski, przewodniczący Rady Nadzorczej – Sławomir Przytuła, członkowie Rady Nadzorczej SM MLEKPOL – Robert Chmielewski, Janusz Wielbut i Mirosław Siwicki, dyrektor Wydziału Skupu – Kazimierz Czernewski, a także prof. Andrzej Babuchowski – prezes Zarządu IIPM w Mrągowie.

Gości powitał prezydent Hądzlik, który zwrócił uwagę na to, że w sektorze produkcji mlecznej następują obecnie istotne przemiany technologiczne, gospodarcze i społeczne jaki i ekologiczne. Skłaniają one obie firmy do ściślejszej współpracy w celu poszukiwania nowych rozwiązań, produktów czy usług, jakie można zaoferować hodowcom bydła czy producentom mleka.

Platformy działań PFHBiPM z podmiotami skupującymi mleko, to przede wszystkim budowa mocnej, rynkowej pozycji polskiego mleczarstwa, wsparcie doradcze producentów mleka, transfer wiedzy dla dostawców, a także nowe rozwiązania, produkty i usługi dla producentów mleka.

Współpraca pomiędzy podmiotami będzie opierać się na wsparciu doradczym oraz edukacji hodowców bydła mlecznego i producentów mleka jako element poprawy kondycji gospodarstw mlecznych. Współpraca będzie realizowana przede wszystkim poprzez:

- publikację materiałów o charakterze merytorycznym tworzonych przez Federację lub SM Mlekpol w czasopismach wydawanych przez strony;
- podejmowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu transfer wiedzy dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka;
- szkolenia z zakresu użytkowania narzędzi do poprawy zdrowotności stada oraz opłacalności produkcji mleka.