O komentarz do aktualnej sytuacji na rynku mleka poprosiliśmy Dorotę Śmigielską, Analityk Rynku Mleka w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

- Ostatnie miesiące były bardzo trudne dla hodowców bydła i producentów mleka. Po pierwsze utrzymujący się trend spadkowy ceny mleka, a po drugie pandemia koronawirusa, która zaburzyła międzynarodową wymianę handlową, co odbiło się negatywnie na cenach produktów mleczarskich i surowca. Średnia cena mleka w Polsce w okresie od stycznia do kwietnia wynosiła 136,08 zł/hl i była o 1,5 proc. niższa w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. W samym kwietniu mleko odnotowało prawie 3 proc. spadek ceny w porównaniu do marca i ponad 2 proc. spadek w relacji rocznej.

Dorota Śmigielska, Analityk Rynku Mleka w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Dorota Śmigielska, Analityk Rynku Mleka w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Jak informuje Śmigielska, patrząc na dane z ubiegłych lat, produkcja mleka wchodzi właśnie w szczyt produkcyjny, co w przeszłości przekładało się na spadek ceny surowca. Niestety nie ma żadnych przesłanek, żeby w bieżącym roku sytuacja wyglądała inaczej. W najbliższych miesiącach można spodziewać się kolejnych spadków cen mleka, niestety nikt nie jest w stanie przewidzieć jak duże te spadki będą. Sytuacje dodatkowo pogarsza susza panująca już w 14 województwach oraz utrzymujące się trendy spadkowe na rynkach światowych.