W reakcji na publikację Onet.pl „Droga na rzeź” firma Sokołów wydala oświadczenie w sprawie dobrostanu zwierząt.

"Pragniemy zapewnić, iż każde niezachowanie procedur dotyczących dobrostanu zwierząt, spotyka się z naszym głębokim sprzeciwem” – zaznacza Dariusz Jakóbowski, dyrektor d/s Zrównoważonego Rozwoju i Dobrostanu Zwierząt.

„Zapewniamy, iż do zgłoszeń i sygnałów dotyczących możliwości niewłaściwego traktowania zwierząt, podchodzimy niezwykle poważnie. Dlatego niezwłocznie podjęliśmy wszelkie możliwe kroki, których celem jest szczegółowe zbadanie sprawy przedstawionej w wymienionym wyżej artykule. W przypadku naruszenia naszych standardów dotyczących dobrostanu zwierząt, wobec osób odpowiedzialnych zostaną natychmiast wyciągnięte stanowcze i surowe konsekwencje” – podkreśla.

 Inspektor ds. Dobrostanu Zwierząt w każdym dziale

Jakóbowski poinformował, że dbałość o dobrostan zwierząt na wszystkich etapach produkcji i obrotu, jest dla firmy Sokołów S.A. niezwykle istotna. Służyć temu mają wewnętrzne procedury oraz szkolenia pracowników.

„Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrostanu. W strukturze firmy jest wyznaczone stanowisko dyrektora ds. Dobrostanu Zwierząt, a w każdym oddziale, do którego trafiają żywe zwierzęta, jest zatrudniony inspektor ds. Dobrostanu Zwierząt” – czytamy w oświadczeniu.

Jakóbowski zapewnił także, że zachowanie procedur dotyczących właściwego traktowania zwierząt, dostarczanych do zakładów Sokołów S.A. podlega ciągłemu nadzorowi i codziennej weryfikacji przez służby zakładowe na etapie przyjęcia zwierząt do zakładu. Proces dostawy, rozładunku, przemieszczania i uboju zwierząt przebiega pod stałym urzędowym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

„Zakłady Sokołów działają zgodnie z międzynarodowymi, uznanymi certyfikatami, co wiąże się z obowiązkiem przestrzegania restrykcyjnych zasad dotyczących dobrostanu zwierząt” – podkreśla Jakóbowski.

Przewoźnicy nie są pracownikami firmy

„Ściśle określone zasady dotyczą też naszych dostawców, którzy mają obowiązek dokonywać dostawy środkiem transportu dostosowanym i dopuszczonym do przewozu i rozładunku żywca, a transport musi być wykonywany zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi i przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt. Chcielibyśmy podkreślić, iż w trakcie transportu i rozładunku za zwierzęta bezpośrednio są odpowiedzialni przewoźnicy, którzy nie są pracownikami firmy Sokołów, lecz pracownikami firm zewnętrznych” – zaznacza Jakóbowski.

„Dodatkowo pragniemy nadmienić, że wszystkie nieprawidłowości i niewłaściwe postępowanie ze zwierzętami są zgłaszane Inspekcji Weterynaryjnej, a w stosunku do odpowiedzialnych osób wyciągane są stosowne konsekwencje” – wskazano w oświadczeniu.

Wzmożony nadzór, dodatkowe szkolenia i audyt

Firma zapewnia, że niezależnie od tego, bezpośrednio po otrzymaniu sygnału podjęła konkretne działania, które mają być dodatkowym wsparciem w ścisłym przestrzeganiu obowiązujących w jej zakładach procedur dotyczących dobrostanu zwierząt:

  • Inspektor ds. Dobrostanu Zwierząt w zakładzie produkcyjnym w Kole, został zobowiązany do zorganizowania dodatkowego, wzmożonego nadzoru nad procesem rozładunku i przyjęcia zwierząt. Każdy rozładunek zwierząt dodatkowo nadzoruje wykwalifikowany pracownik. Jego zadaniem jest stała, bezpośrednia kontrola przestrzegania zasad i procedur oraz niezwłoczna reakcja w przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości. Takie działanie pozwoli uniknąć przypadków łamania obowiązujących procedur dotyczących dobrostanu zwierząt oraz wyeliminować osoby, które nie będą przestrzegały tych zasad.
  • Przeprowadzone zostanie dodatkowe szkolenie z zasad dobrostanu dla pracowników firmy, jak również dla dostawców i przewoźników, współpracujących z zakładem w Kole. Firma podjęła już stosowne działania, by zrealizować to szkolenie w możliwie szybkim terminie.
  • W celu pełnej transparentności oraz weryfikacji aktualnych procedur, w zakładzie w Kole odbędzie się audyt dobrostanu zwierząt, który przeprowadzą zewnętrzni, niezależni eksperci.