Według danych GUS, w grudniu 2015 r. pogłowie krów mlecznych zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2014 r. o 113,7 tys. sztuk (5,1 proc.) do poziomu 2134,1 tys. szt. Natomiast w stosunku do czerwca br. liczba krów mlecznych spadła o 145,1 tys. sztuk (6,4 proc.).

Ogólne pogłowie bydła w porównaniu z ubiegłym rokiem uległo, co prawda, lekkiemu wzrostowi, o 102,1 tys. sztuk (1,8 proc.) do poziomu 5762,4 tys. sztuk. Jednak już w zestawieniu z danymi z czerwca tego roku, pogłowie bydła było niższe o 198,3 tys. sztuk (3,3 proc.).

Według analityków wzrost ogólnej liczby bydła, wynikający ze wzrostu pogłowia cieląt o 11,5 proc. oraz młodego bydła w wieku 1-2 lat o 6,0 proc., świadczy mimo wszystko o utrzymującym się zainteresowaniu hodowlą bydła w Polsce.

W ogólnej strukturze stada bydła, udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2015 r. prezentował się następująco:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28,0 proc.
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 26,6 proc.
- krowy - 40,0 proc.
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,3 proc.

Jak podaje GUS, średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2015 r. wyniosła 6,10 zł/kg i była wyższa o 1,9 proc. od stawek oferowanych w analogicznym okresie 2014 r. Natomiast przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2015 r. wyniosła 113,09 zł/hl i była aż o 17,2 proc. niższa od średniej ceny w ubiegłym roku.