Jak podaje w swoim raporcie Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, odnotowujemy w Polsce spadek pogłowia krów mlecznych. Zmniejszenie liczebności krajowych stad mlecznic jest widoczne, gdy porównujemy dane sprzed roku jak i dwóch lat. W czerwcu br., w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku, spadek wyniósł 4,2 proc. tj. o 100,2 tys. sztuk (do poziomu 2 302,8 tys. sztuk). W porównaniu do stanu z czerwca 2015 r. pogłowie było niższe o 5,8 proc. tj. o 141,7 tys. sztuk.

Według danych GUS w grudniu 2015 roku pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 134,1 tys. sztuk, prawie o 113,7 tys. sztuk (5,1 proc.) mniej niż w grudniu 2014 roku. W stosunku do czerwca 2015 roku pogłowie krów mlecznych spadło o 145,1 tys. sztuk, tj. o 6,4 proc.

– Spadek pogłowia krów mlecznych został odnotowany w 15 województwach, z czego największy miał miejsce w województwie dolnośląskim o 13,9 proc., a najmniejszy w województwie świętokrzyskim o 0,7 proc. Liczba krów mlecznych wzrosła jedynie w województwie podlaskim o 0,2 proc., tj. do 428,1 tys. sztuk – podaje Federacja.

Więcej krów pod oceną

Spadek pogłowia krów mlecznych w Polsce nie spowodował zmniejszenia się liczby mlecznic pod oceną użytkowości prowadzonej przez PFHBiPM, i to pomimo spadku stad objętych kontrolą. Wynika to ze zwiększania stad przez rolników kontestacyjnych z oceny użytkowości.

– W ostatnim miesiącu odnotowano spadek liczby gospodarstw objętych oceną wartości użytkowej zwierząt, mimo to liczba krów ocenianych cały czas rośnie. W maju 2016 roku ocenie zostało poddanych 769 069 krów, z 19 991 obór. W analizowanym okresie w Regionie Oceny Parzniew przeciętnie oceniono 385 915 krów, z 11 391 obór, w Regionie Oceny Poznań 205 188 krów, z 4 273 obór, a w Regionie Oceny Bydgoszcz 177 388 krów, z 4 354 obór – czytamy w raporcie PFHBiPM.