W ostatnich miesiącach doszło do dalszego spadku cen skupu na unijnym rynku bydła, jak wskazują analitycy z Credit Agricole w najnowszej agromapie.

Przyczyny spadku cen skupy bydła

W ocenie analityków głównymi przyczynami obniżenia cen są:

  • osłabienie popytu na wołowinę w warunkach obniżenia siły nabywczej gospodarstw domowych oraz
  • malejąca presja kosztowa ze względu na spadek cen pasz.

Jednocześnie utrzymuje się spadek podaży na unijnym rynku wołowiny.

Kolejne kwartały przyniosą dalsze obniżenie cen skupu

W kolejnych kwartałach twórcy raportu oczekują stopniowej odbudowy pogłowia bydła w UE, wspieranej przez bardzo wysoką na tle historycznym opłacalność jego produkcji, co będzie dodatkowo oddziaływać w kierunku spadku cen skupu.

„W konsekwencji podtrzymujemy naszą ocenę, że minęliśmy punkt zwrotny na rynku bydła i kolejne kwartały przyniosą dalsze obniżenie cen skupu. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest tempo odbudowy pogłowia bydła w UE” – stwierdzają analitycy z Credit Agricole.

Wartość polskiego eksportu wołowiny rośnie, choć wolnej

Zgodnie z danymi prezentowanymi w agromapie, wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. zwiększyła się o 8,3 proc. r/r wobec wzrostu o 41,0 proc. w analogicznym okresie 2022 r.

Analitycy podkreślają, że było to efektem zwiększenia wolumenu sprzedaży i niższych cen uzyskiwanych przez eksporterów.

Poprawa opłacalności produkcji bydła mimo obniżenia cen skupu

Twórcy raportu wskazują na dalszą poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym.

„Cena skupu bydła wyniosła w lipcu 9,75 zł/kg (-9,2 proc. r/r), a cena pasz dla bydła 1,98 zł/kg (-12,5 proc. r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 4,93 wobec 4,75 przed rokiem, sygnalizując dalszą poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym” – informują ekonomiści.

Prognoza cen skupu bydła

W porównaniu do poprzedniej, letniej, prognozy, ceny skupu bydła w Polsce szacowane na koniec 2023 r. oraz 2024 r. spadły o 0,5 zł/kg każda.

„Uwzględniając sytuację na unijnym i krajowym rynku wołowiny oczekujemy, że cena skupu bydła w Polsce na koniec 2023 r. wyniesie ok. 9,70 zł/kg oraz 9,00 zł/kg na koniec 2024 r.” stwierdzają analitycy z Crédit Agricole.

Rynek wołowiny 2023.3 - sytuacja i prognozy, źródło agromapa Credit Agricole.png
Rynek wołowiny 2023.3 - sytuacja i prognozy, źródło agromapa Credit Agricole.png