Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w marcu 2018 r. wyniosła 134,20 zł/hl. Ceny białego surowca oferowane rolnikom przez podmioty skupowe w ubiegłym miesiącu były niższe aż o 0,8 proc. od tych jakie mleczarnie oferowały w lutym 2018 r., lecz o 2,1 proc. wyższe od tych, jakie zakłady mleczarskie wypłacały rolnikom w analogicznym okresie 2017 r.

Najwyższą cenę odnotowano w województwach:
• Podlaskim – 141,15 zł/hl
• Warmińsko - mazurskim – 139,37 zł/hl
• Dolnośląskim - 136,80 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano w województwach:
• Łódzkim – 121,65 zł/hl
• Świętokrzyskim – 121,73 zł/hl
• Małopolskim – 123,96 zł/hl

W porównaniu z poprzednim miesiącem, tym razem spadek cen mleka, choć także wystąpił, nie był aż tak dotkliwy. Można mieć więc nadzieję, że nastąpi oczekiwana stabilizacja, a może nawet odbicie cen. Przemawia za tym fakt rosnących cen produktów mleczarskich na nowozelandzkiej giełdzie Global Dairy Trade, wyznaczającej światowe trendy cenowe w tym sektorze.